حرارت و رطوبت مورد نیاز گیاه

حرارت و رطوبت مورد نیاز گیاهان آپارتمانی باید چقدر باشد!!!

در زمان انتخاب گیاه برای هر محلی باید پیش از هر چیز به تطابق گیاه با شرایط محیطی توجه داشته باشید. محدوده حرارت و رطوبتی که گیاهان مختلف خانگی می‌توانند در آن رشد و نمو نمایند با یکدیگر تفاوت داشته و بسیار متنوع است؛ به عنوان مثال بعضی از آنها مثل اکثر گونه‌های بگونیا، پامچال، و شمعدانی قادر هستند در دمای پایین (۱۰ – ۱۵ درجه سانتی‌گراد) به خوبی رشد کنند. این در حالی است که اکثر گونه‌های بنفشه آفریقایی که بومی جنگلهای آفریقای شرقی‌اند، در دمای اتاق ( ۲۱ الی ۲۷ درجه سانتی‌گراد) رشد و نمو خوبی خواهند داشت.

ادامه مطلب